כרטיסון עם ממסר עזר

FTS24VDC כרטיסון עם ממסר עזר 24V - פיירטק מערכות בע"מ

FTS24VDC כרטיסון עם ממסר עזר 24V

טיסון משמש אותנו עבור חיבור מערכות חשמליות שהינן חלק ממערכת גילוי האש.…