מחוללי כיבוי חשמליים

חברתנו נבחרה לייצג בבלעדיות בארץ את יצרן מחוללי הכיבוי באירוסול הטובים בעולם מתוצרת STAT-X ארה"ב, מערכות הכיבוי מאושרות בתקן הישראלי ובתקינה האמריקאית UL.
מערכות כיבוי באירוסול נפוצות בארץ ובעולם ומהוות תחליף למערכות כיבוי בהלון שפוגע בשכבת האוזון באטמוספרה ומאושר לשימוש כחומר כיבוי תקני לפי הכתוב ב- NFPA2010.

מערכות הכיבוי של חברת STAT-X ארה"ב נחשבות אמינות ותחרותיות בהתייחס ליצרנים של מכלי כיבוי קונבנציונליים בעולם ותחרותית מול מתחריה בתחום מחוללי הכיבוי האירוסוליים.

מכלי הכיבוי מתוצרת חברת STAT-X ארה"ב הינם מדגם PRE-ENGINEER, משמע שאינם דורשים הרצת מחשב ומגיעים במגוון גדלים הנותנים מענה למגוון נפחים של חללי כיבוי תוך חישוב נפח הכיבוי לפי תקן ישראלי 5210 ביחס של 100 גרם לאחד מטר מעוקב. הגודל המינימלי של מכל כיבוי מתוצרת STAT-X ארה"ב הינו 30 גרם והמקסימלי 2500 גרם במגוון גדלים אטרקטיבי שמהווה יתרון אדיר מול המתחרים.

כל מחוללי הכיבוי עשויים מנירוסטה ואטומים ללחות, זרם הפעלתם הינו הנמוך ביותר והקצר ביותר לעומת המתחרים – חצי אמפר למשך 50 מילי שניות, דבר המאפשר חיבור של מספר רב של מחוללים לרכזת גילוי וכיבוי אש ללא שימוש בכרטיסונים מגבילי זרם כפי שנדרש בחלק מיצרניות המחוללים המתחרות.

מחולל כיבוי חשמלי 30E - פיירטק מערכות בע"מ

מחולל כיבוי חשמלי 30E

מערכות הכיבוי של חברת STAT-X ארה"ב נחשבות אמינות ותחרותיות בהתייחס ליצרנים של…

מחולל כיבוי חשמלי 60E - פיירטק מערכות בע"מ

מחולל כיבוי חשמלי 60E

מערכות הכיבוי של חברת STAT-X ארה"ב נחשבות אמינות ותחרותיות בהתייחס ליצרנים של…

מחולל כיבוי חשמלי 100E - פיירטק מערכות בע"מ

מחולל כיבוי חשמלי 100E

מערכות הכיבוי של חברת STAT-X ארה"ב נחשבות אמינות ותחרותיות בהתייחס ליצרנים של…

מחולל כיבוי חשמלי 250E - פיירטק מערכות בע"מ

מחולל כיבוי חשמלי 250E

מערכות הכיבוי של חברת STAT-X ארה"ב נחשבות אמינות ותחרותיות בהתייחס ליצרנים של…

מחולל כיבוי חשמלי 500E - פיירטק מערכות בע"מ

מחולל כיבוי חשמלי 500E

מערכות הכיבוי של חברת STAT-X ארה"ב נחשבות אמינות ותחרותיות בהתייחס ליצרנים של…

מחולל כיבוי חשמלי 1000E - פיירטק מערכות בע"מ

מחולל כיבוי חשמלי 1000E

מערכות הכיבוי של חברת STAT-X ארה"ב נחשבות אמינות ותחרותיות בהתייחס ליצרנים של…

מחולל כיבוי חשמלי 1500E - פיירטק מערכות בע"מ

מחולל כיבוי חשמלי 1500E

מערכות הכיבוי של חברת STAT-X ארה"ב נחשבות אמינות ותחרותיות בהתייחס ליצרנים של…

מחולל כיבוי חשמלי 2500E - פיירטק מערכות בע"מ

מחולל כיבוי חשמלי 2500E

מערכות הכיבוי של חברת STAT-X ארה"ב נחשבות אמינות ותחרותיות בהתייחס ליצרנים של…