FTS24VDC כרטיסון עם ממסר עזר 24V

FTS24VDC כרטיסון עם ממסר עזר 24V - פיירטק מערכות בע"מ

טיסון משמש אותנו עבור חיבור מערכות חשמליות שהינן חלק ממערכת גילוי האש. הממסר שנמצא בכרטיסון מסוגל למתג זרם 10 אמפר במתחים הנעים בין 24-250 וולט צריכת הזרם של הממסר נמוכה מאוד.

מכסה שקוף

מכסה שקוף - פיירטק מערכות בע"מ

מכסה שקוף ללחצן שבירה, מכסה ללחצן המיועד לתת הגנה בפני הפעלות שווא של לחצני השבירה.

לחצן כיבוי צהוב

לחצן כיבוי צהוב - פיירטק מערכות בע"מ

לחצן שבירה אזורי צהוב, לחצן מסוג זה נועד להפעלה ידנית של מערכת כיבוי אש.

לחצן אזעקה אדום

לחצן אזעקה אדום - פיירטק מערכות בע"מ

לחצן שבירה אזורי אדום, לחצן מסוג זה נועד להפעלה ידנית של מערכת גילוי אש.

STR25R ספריי לבדיקת גלאי עשן

STR25R ספריי לבדיקת גלאי עשן - פיירטק מערכות בע"מ

ספרי לבדיקת גלאים FTS25S משמש ככלי חשוב עבור אנשי המקצוע שרוצים לבדוק את תקינות גלאי העשן המותקנים במתקן, FTS25S נושא תקן אמריקאי UL ונבחן לפי דרישות NFPA 72 חלק 14. כאשר משתמשים בו בהתאם להוראות, החומר המותז מדמה את כל טווח תנאי האש ומאפשר לאיש המקצוע ביטחון לדעת שמערכת גילוי האש המותקנת באתר תגיב מיד […]

נצנץ להתקנה פנימית

נצנץ להתקנה פנימית - פיירטק מערכות בע"מ

נצנץ עצמאי להתקנה פנימית למערכות גילוי אש, ניתן להתקנה בשילוב מערכות כריזה משולבות או בתוספת למערכות בהן מותקנים צופרים פנימיים. הנצנץ ניתן להתקנה אופקית או אנכית על גבי הקיר או על התקרה. ההבהוב נראה על גבי כל פני המוצר ומתריעה על השריפה.