ידית הפעלה מכנית - פיירטק מערכות בע"מ

ידית הפעלה מכנית

הידית נועדה לעקוף את מערכת ההפעלה החשמלית של מיכל הכיבוי כדי לתת אפשרות למשתמש לפרוק את תכולת המיכל ללא תלות במערכת גילוי האש. הידית ממוקמת בחלקו העליון של מיכל הכיבוי, מוגנת באמצעות ניצרה מאובטחת שאותה יש לשלוף בעת הפעלה מכנית של מיכל הכיבוי.

צור קשר