לחצן כיבוי צהוב - פיירטק מערכות בע"מ

לחצן כיבוי צהוב

לחצן שבירה אזורי צהוב, לחצן מסוג זה נועד להפעלה ידנית של מערכת כיבוי אש.

דגם:
מידות:
זרם מקסימלי:
משקל כללי:
טמפרטורת סביבה:
שטח חתך מקסימלי:
סוג מגע בממסר:
PB/Y
88X88X55 mm
30VDC 2A
160g
(-)30-70°c
2.5 ממ"ר
N/O

צור קשר