ידית הפעלה מכנית

ידית הפעלה מכנית - פיירטק מערכות בע"מ

הידית נועדה לעקוף את מערכת ההפעלה החשמלית של מיכל הכיבוי כדי לתת אפשרות למשתמש לפרוק את תכולת המיכל ללא תלות במערכת גילוי האש. הידית ממוקמת בחלקו העליון של מיכל הכיבוי, מוגנת באמצעות ניצרה מאובטחת שאותה יש לשלוף בעת הפעלה מכנית של מיכל הכיבוי.

גז כיבוי FM200

גז הכיבוי שחברתנו משווקת בארץ הינו גז כיבוי מסוג HFC-227ea המיוצר תחת בקרה ופיקוח של מעבדות התקינה המחמירות בעולם UL/FM. גז הכיבוי מוגדר כגז נקי שאחרי פריקתו בחלל הכיבוי אין פגיעה ברכוש ואין פגיעה בבני אדם כל עוד ריכוז הגז בחלל אינו עולה על 10%. גז מסוג זה הינו גז תחליפי לגז מסוג הלון. גז […]