נצנץ להתקנה פנימית

נצנץ להתקנה פנימית - פיירטק מערכות בע"מ

נצנץ עצמאי להתקנה פנימית למערכות גילוי אש, ניתן להתקנה בשילוב מערכות כריזה משולבות או בתוספת למערכות בהן מותקנים צופרים פנימיים. הנצנץ ניתן להתקנה אופקית או אנכית על גבי הקיר או על התקרה. ההבהוב נראה על גבי כל פני המוצר ומתריעה על השריפה.