מכסה שקוף

מכסה שקוף - פיירטק מערכות בע"מ

מכסה שקוף ללחצן שבירה, מכסה ללחצן המיועד לתת הגנה בפני הפעלות שווא של לחצני השבירה.

לחצן כיבוי צהוב

לחצן כיבוי צהוב - פיירטק מערכות בע"מ

לחצן שבירה אזורי צהוב, לחצן מסוג זה נועד להפעלה ידנית של מערכת כיבוי אש.

לחצן אזעקה אדום

לחצן אזעקה אדום - פיירטק מערכות בע"מ

לחצן שבירה אזורי אדום, לחצן מסוג זה נועד להפעלה ידנית של מערכת גילוי אש.