מערכת כיבוי 1200 ליברות

ערכות כיבוי בגז FM200 במשקל 1200 ליברות משמשות להגנה בפני שריפות בחדרים שבהם נדרש לבצע כיבוי בגז נקי. גז הכיבוי FM200 הינו גז שאינו פוגע ברכוש ואינו פוגע בבני אדם בהנחה שכמות הגז שמתפזרת לחלל הכיבוי נמוכה מ 10%. גז זה מאושר לשימוש כגז כיבוי ב-NFPA2001 בקרוב נתחיל לשווק מיכלים שראש המיכל מיוצר מפלדת אל […]

מערכת כיבוי 1000 ליברות

ערכות כיבוי בגז FM200 במשקל 1000 ליברות משמשות להגנה בפני שריפות בחדרים שבהם נדרש לבצע כיבוי בגז נקי. גז הכיבוי FM200 הינו גז שאינו פוגע ברכוש ואינו פוגע בבני אדם בהנחה שכמות הגז שמתפזרת לחלל הכיבוי נמוכה מ 10%. גז זה מאושר לשימוש כגז כיבוי ב-NFPA2001 בקרוב נתחיל לשווק מיכלים שראש המיכל מיוצר מפלדת אל […]

מערכת כיבוי 800 ליברות

ערכות כיבוי בגז FM200 במשקל 800 ליברות משמשות להגנה בפני שריפות בחדרים שבהם נדרש לבצע כיבוי בגז נקי. גז הכיבוי FM200 הינו גז שאינו פוגע ברכוש ואינו פוגע בבני אדם בהנחה שכמות הגז שמתפזרת לחלל הכיבוי נמוכה מ 10%. גז זה מאושר לשימוש כגז כיבוי ב-NFPA2001 בקרוב נתחיל לשווק מיכלים שראש המיכל מיוצר מפלדת אל […]

מערכת כיבוי 650 ליברות

ערכות כיבוי בגז FM200 במשקל 650 ליברות משמשות להגנה בפני שריפות בחדרים שבהם נדרש לבצע כיבוי בגז נקי. גז הכיבוי FM200 הינו גז שאינו פוגע ברכוש ואינו פוגע בבני אדם בהנחה שכמות הגז שמתפזרת לחלל הכיבוי נמוכה מ 10%. גז זה מאושר לשימוש כגז כיבוי ב-NFPA2001 בקרוב נתחיל לשווק מיכלים שראש המיכל מיוצר מפלדת אל […]

מערכת כיבוי 560 ליברות

ערכות כיבוי בגז FM200 במשקל 560 ליברות משמשות להגנה בפני שריפות בחדרים שבהם נדרש לבצע כיבוי בגז נקי. גז הכיבוי FM200 הינו גז שאינו פוגע ברכוש ואינו פוגע בבני אדם בהנחה שכמות הגז שמתפזרת לחלל הכיבוי נמוכה מ 10%. גז זה מאושר לשימוש כגז כיבוי ב-NFPA2001 בקרוב נתחיל לשווק מיכלים שראש המיכל מיוצר מפלדת אל […]

מערכת כיבוי 375 ליברות

ערכות כיבוי בגז FM200 במשקל 375 ליברות משמשות להגנה בפני שריפות בחדרים שבהם נדרש לבצע כיבוי בגז נקי. גז הכיבוי FM200 הינו גז שאינו פוגע ברכוש ואינו פוגע בבני אדם בהנחה שכמות הגז שמתפזרת לחלל הכיבוי נמוכה מ 10%. גז זה מאושר לשימוש כגז כיבוי ב-NFPA2001 בקרוב נתחיל לשווק מיכלים שראש המיכל מיוצר מפלדת אל […]

מערכת כיבוי 250 ליברות

ערכות כיבוי בגז FM200 במשקל 250 ליברות משמשות להגנה בפני שריפות בחדרים שבהם נדרש לבצע כיבוי בגז נקי. גז הכיבוי FM200 הינו גז שאינו פוגע ברכוש ואינו פוגע בבני אדם בהנחה שכמות הגז שמתפזרת לחלל הכיבוי נמוכה מ 10%. גז זה מאושר לשימוש כגז כיבוי ב-NFPA2001 בקרוב נתחיל לשווק מיכלים שראש המיכל מיוצר מפלדת אל […]

מערכת כיבוי 150 ליברות

ערכות כיבוי בגז FM200 במשקל 150 ליברות משמשות להגנה בפני שריפות בחדרים שבהם נדרש לבצע כיבוי בגז נקי. גז הכיבוי FM200 הינו גז שאינו פוגע ברכוש ואינו פוגע בבני אדם בהנחה שכמות הגז שמתפזרת לחלל הכיבוי נמוכה מ 10%. גז זה מאושר לשימוש כגז כיבוי ב-NFPA2001 בקרוב נתחיל לשווק מיכלים שראש המיכל מיוצר מפלדת אל […]

מערכת כיבוי 100 ליברות

מערכת כיבוי 100 ליברות - פיירטק מערכות בע"מ

ערכות כיבוי בגז FM200 במשקל 100 ליברות משמשות להגנה בפני שריפות בחדרים שבהם נדרש לבצע כיבוי בגז נקי. גז הכיבוי FM200 הינו גז שאינו פוגע ברכוש ואינו פוגע בבני אדם בהנחה שכמות הגז שמתפזרת לחלל הכיבוי נמוכה מ 10%. גז זה מאושר לשימוש כגז כיבוי ב-NFPA2001 בקרוב נתחיל לשווק מיכלים שראש המיכל מיוצר מפלדת אל […]

מערכת כיבוי 70 ליברות

מערכת כיבוי 70 ליברות - פיירטק מערכות בע"מ

ערכות כיבוי בגז FM200 במשקל 70 ליברות משמשות להגנה בפני שריפות בלוחות חשמל ובחדרים שבהם נדרש לבצע כיבוי בגז נקי. גז הכיבוי FM200 הינו גז שאינו פוגע ברכוש ואינו פוגע בבני אדם בהנחה שכמות הגז שמתפזרת לחלל הכיבוי נמוכה מ 10%. גז זה מאושר לשימוש כגז כיבוי ב-NFPA2001 בקרוב נתחיל לשווק מיכלים שראש המיכל מיוצר […]